Lela Ilo | S'nada Trio - Lirik Lagu

Minggu, 22 September 2019

Lela Ilo | S'nada TrioCipt : Yunus GeaSanōrō idanō safolo abasō

Lō sae mangandrauli dōdō

Bōbōigu sangele wogamōi yaugō

Otufo fao ba nangi sa'atōNo u hanigō ba gelea nidanō

Fefu zafeto awōkhu siwo'a sagōtō fao khōmō

Daō hare boroe samowōhō

Lelau sisara zi fahuhuo khōgu sisara ba mbō'ōMamini zawaoho ba to'ele gi'o

Bōi famawa mbanio ba hinako

Lelau lela ilo uwai lō tegilo

Zaziu tenga nisura WilatoBōi rōrōdo ba zinga nidanō

I'ago huagu buaya ma zui ihanigōdo molō

Bōi rōrōdo da ulau mofanō

Wanayaigō sowōkhi nifalua akhigu tuho dōdōReff//       

He... He... He... Ono gara zirombu (Hu... Hu.. Hu... U... Hu..)

He... He... He... Fangatarō dōdōgu

Zalua akhigu ubaliō mōli- mōli degu-degu

Saohagōlōgu laeduru nibegu bōrō wamohu

Share with your friends

Give us your opinion